Projekt

Barnrättsbyrån

Att våga satsa på nya organisationer och idéer som täpper till hål i skyddsnätet för barn är en viktig strategi för oss på Childhood. Av …

Barnrättsbyrån Läs mer

Ur askan i elden

Inte ens en procent av världens bistånd går till att skydda barn från våld. Det gör det extra viktigt att de resurser som investeras används …

Ur askan i elden Läs mer

Barnrättsbyrån

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter, men också början på en avgörande tid …

Barnrättsbyrån Läs mer

Safe Haven

Diskrimineringen av barn med särskilda behov är utbredd och startar redan i bygemenskapen där barnen ofta stigmatiseras och undviks; och ofta utsätts för vanvård, våld …

Safe Haven Läs mer