Barnvänligt stöd & bemötande

Nuläget i ukraina

Drygt ett halvår har passerat sedan Ryssland invaderade Ukraina. Sedan dess får vi fått rapporter om att krigsbrott, inklusive sexuellt våld, begås mot både barn …

Nuläget i ukraina Läs mer

Barnrättsbyrån

Att våga satsa på nya organisationer och idéer som täpper till hål i skyddsnätet för barn är en viktig strategi för oss på Childhood. Av …

Barnrättsbyrån Läs mer

Barnrättsbyrån

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter, men också början på en avgörande tid …

Barnrättsbyrån Läs mer

APLE Cambodia

Sexturism är ett ökänt, men välkänt fenomen, ofta i länder där många familjer lever i social och ekonomisk utsatthet; som medvetet eller omedvetet utnyttjas av …

APLE Cambodia Läs mer

Nepal Kumudini

Kumudini

Sexuella övergrepp och exploatering av barn är vanligt förekommande i Nepal – mörkertalet är enormt. Fattigdom, könsdiskriminering, kastsystemet och brist på statligt skyddssystem är bakomliggande …

Kumudini Läs mer