2017-06-20

Bort från våldet, till havet

I Sydafrika växer många upp i våldsutsatta områden. Barn som bevittnar och upplever våld lider ofta av posttraumatisk stress. Med Childhoods stöd arbetar organisationen Waves for Change för att hjälpa och stärka dessa barn genom surfterapi.

Många barn i Sydafrika växer upp i områden där våld är en del av vardagen. Barn som bevittnar och upplever våld lider ofta av posttraumatisk stress och kan ha svårigheter att hantera känslor och humör. För att stötta barn som växer upp i våldsamma områden bildades år 2011 Waves for Change i Masiphumelele, Sydafrika. Projektet syftar till att genom surf-terapi, kognitiv beteendeterapi och lek hjälpa dessa barn och ungdomar att hantera sina känslor, bygga hälsosamma relationer och göra bra val i livet för att förhindra att de hamnar i ett destruktivt utanförskap.
Genom programmet deltar barnen i surflektioner där en del av tiden är vikt till stödgruppsaktiviteter, och efter ett år får de fortsätta i en surfklubb. Ett av syftena med surfingen är att lära barnen att känna sig kopplade till sina kroppar, vilket kan hjälpa att minska symptom relaterade till posttraumatisk stress, depression och ångest. Projektet kombinerar surfingen med ytterligare psykosociala komponenter och består även av hem- och skolbesök, föräldrautbildning och mentorskap.

Samarbete med lokalsamhällen

Att använda lokala förmågor och samarbeta med lokalsamhällen är en viktig del av projektet. I samhällen där det saknas resurser för att erbjuda socialt och emotionellt stöd är det svårt att fånga upp de ungdomar som riskerar att exkluderas och hamna i utanförskap. Waves for Change utbildar därför människor i lokalsamhällen som ungdomarna ser upp till, syftet är att dessa ska uppmärksamma, fånga upp och hänvisa ungdomarna till Waves for Change. På så sätt får fler möjlighet att delta i programmet. Waves for Change utvecklar tillsammans med lokalsamhällen surf-terapiprogram på stränder som ligger i närheten av de våldsutsatta områden där barnen bor. Då många av stränderna i området under apartheidsystemet var stängda för alla som inte var vita, har många som deltar i programmet, och deras föräldrar, ingen erfarenhet av havet sedan innan. Nu blir barnen några dagar i veckan upphämtade av en minibuss som tar dem bort från våldet och till havet, om än bara för ett litet tag.

Waves for Change utbildar och tränar ungdomar från lokalsamhällen som saknar sysselsättning och utbildning med syftet att de ska bli tränare för surprogrammen och lättare få arbete i framtiden. Flera av tränarna har själva gått programmet när de var yngre.

Framgångsrik behandlingsmetod

Sedan år 2011 har programmet nått tusen barn och utbildat över 50 tränare. Waves for Change har spridit sig till flera områden i Sydafrika och är nu Afrikas största organisation som använder sig av surf-terapi som behandlingsmetod mot posttraumatisk stress. Under år 2016 gjordes en undersökning som visade att 92 % av de barn och ungdomar som deltagit i programmet kände sig gladare och mer självsäkra, 83 % hade lättare för att komma till ro och kände sig mindre stressade, arga och ledsna. Föräldrar har efter att barnen genomgått programmet märkt förbättringar i barnens beteende och skolresultat.

Tidigare i år fick Waves for Change ta emot Laureus Sport for Good Award. Priset delas ut till en organisation eller individ som har använt sport som ett verktyg för att övervinna våld och diskriminering.

Text: Sofia Nilsson