Stöd till familjer i utsatthet minskar våld och övergrepp – nu satsar vi i Järva

På en kraftigt reducerad lansering av stödprogrammet Barn till ensamma mammor i Husby norr om Stockholm pratade jag nyligen med Eleni, Khadra och Aweis om varför både fler och bättre insatser behövs i Husby och Järvaområdet. Om att många är trötta på kortsiktiga projekt men också om hur långvarig utsatthet nöter ner även föräldrar som vill sina barns bästa. Om hur våldet kryper in på bara huden och om det stora utanförskapet. Om hur många trots detta älskar sitt område och känner tillit till sina grannar. Men också om hur förtroendet för myndigheter ofta är oroväckande lågt och hur detta motverkar att barn och familjer får stöd i tid. Om hur fattigdomsrisken hos ensamstående föräldrar har tredubblats sen 90-talet men hur de flesta föräldrar här (precis som i alla delar av världen) gör allt de kan för att ge sina barn en god start på livet.

Vi pratade om hur Fryshuset har unika insikter i vad som händer i området genom sina verksamheter men också genom att de rekryterar personal som själva vuxit upp i närområdet och som därför har en grundläggande förståelse för vad som händer och varför. Om hur man bygger upp tillit genom att vara tillgänglig när det stormar. Att besöka, sörja och prata med familjer vars barn har skjutits. Att finnas kvar.

Vi pratade om föräldrar som sliter och kämpar men som ändå tappar taget. Om behovet av bättre insatser för att förbättra både relationer, förtroende och förståelse för myndigheter och den hjälp som finns.

Nå ut till grupper som lever helt utanför samhället

För bristande tillit är helt klart en avgörande utmaning – om föräldrar i stor utsatthet drar sig från att söka stöd riskerar förstås redan svåra situationer att förvärras ytterligare. Och det är just här som vårt samarbete med Fryshuset kommer in. För att agera som brygga mellan grupper i stor utsatthet och befintligt stöd. Och just detta är också en av Fryshuset styrkor – att nå fram till grupper som ibland lever helt utanför samhället. Att se till att barn och deras familjer förstår både rättigheter och skyldigheter men också att tillit både inom familjen och till myndigheter är något som behöver vårdas för att kunna bli starkt och hållbart. Att det är möjligt att med relativt små medel bidra till kärleksfulla relationer inom familjen men också en förståelse för vilket stöd som finns när det blir svårt. För ensamstående mammor utan marginaler kan det handla om så små saker som att kunna gå till Skansen tillsammans med sina barn. Att få möjlighet att skapa glada minnen ihop som gör det lättare att tackla utmaningar tillsammans.

Fokus på tidiga, förebyggande insatser

Detta gäller överallt, men inte minst i så kallat utsatta områden där många barn inte får det stöd de behöver och där många familjer lever i stor utsatthet. För att bryta våldsspiralen behövs både generella åtgärder kompletterat med riktade insatser mot de mest utsatta. Gemensamt kommer därför Fryshuset och Childhood att under kommande år etablera stödprogrammet Barn till ensamma mammor i Husby. Vi har jobbat med samma modell både i Stockholm och Göteborg tidigare och vet att Fryshuset här kan spela en avgörande roll för att nå fram till målgrupper som har lågt förtroende för myndigheter eller som av andra orsaker inte passar in i de stöd som redan finns. Genom att bygga förtroende och relationer med en annan ingång kan de sedan ofta slussa vidare till befintligt stöd och bidra till att ett brustet förtroende repareras.

Detta är en central del av vårt arbete med våld och övergrepp och fokus på tidiga, förebyggande insatser. Vi gör detta bland annat genom att stärka en av de viktigaste skyddsfaktorerna vi känner till: trygga vuxna. Vuxna som ser, lyssnar och bekräftar barn så att de kan utvecklas till självständiga, trygga individer som förmår att ge och ta emot kärlek.


Om författaren

Joel Borgström

Programansvarig och projektledare

Joel är tematiskt ansvarig för vårt fokusområde Barn i samhällsvård men arbetar också med sexuell exploatering kopplat till resande och turism. Han är landsansvarig för Thailand och projektleder ett regionalt initiativ om institutionalisering och barnhem utomlands. Joel är samhällsvetare med lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.

joel.borgstrom@childhood.org
+46 (0)70 811 61 60


FLER BLOGGINLÄGG

Vems integritet värnar vi?

Nästan helt obemärkt i den svenska debatten pågår en kamp i EU-parlamentet om huruvida teknikföretag och internetleverantörer fortsatt ska kunna använda särskild teknik för att…
Läs mer