”Barns säkerhet är fast förankrat i våra värderingar”