NYHETER

SÅ STOPPAR VI SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Vi arbetar med att förebygga sexuella övergrepp mot barn inom tre tematiska områden där behoven är som störst och där vi med vår kompetens och erfarenhet gör störst skillnad. Vårt arbete utgår från FN:s Barnkonvention och de globala målen 5, 16 och 17.

Trygga relationer & miljöer
Barns trygghet på nätet
Barnvänligt stöd & bemötande

SÖK STÖD FÖR DIN PROJEKTIDÉ

Vill du arbeta för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och din idé motsvarar våra kriterier kan du söka stöd från Childhood. Deadline för projektansökningar är 15 april och 15 oktober.

childhood

MITT CHILDHOOD

Drottning Silvia grundade Childhood 1999 med syftet att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom, och särskilt arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp.