Vad Childhood gör

Childhood är en liten, flexibel barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi ger stöd till nya metoder och idéer, eller till projekt som har stor potential men som har svårt att bli finansierade.

Oavsett om vi stödjer organisationer i Sverige eller utomlands arbetar vi långsiktigt och hållbart. Vi har exempelvis ingen egen personal på plats, utan vår metod är att stödja lokala organisationer som kan respektive lands kultur, språk och traditioner. Närheten till projekten ligger oss likväl varmt om hjärtat, och Childhoods svenska handläggare arbetar tätt tillsammans med våra partnerorganisationer. Detta och den kontinuerliga uppföljningen gör att vi tidigt kan identifiera nya behov och möjligheter och investera i de insatser där pengarna gör störst nytta. På så sätt kan du som givare också vara helt säker på att dina pengar kommer fram och används på rätt sätt.

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.

Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Vår vision är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och sexuella övergrepp.